Race 10: Sunday 9 July 2017

Last updated : Sunday, July 9, 2017 2:24 PM

Start : 11:25

ClassSail NoBoat NameFirst NameLast NamePHSTCF
Sydney 387272ADMIRALStevePiper1.0390
Sydney 387777CALIBRERichardWilliams1.0781
Sydney 386492G & R ISUZULarkiMissiris1.0613
Sydney 386081NEXTRichardHolstein1.0978
Sydney 38YC380SHINE ONPhilHerscovics1.0621
Sydney 387027THE GOATTony/Gibbo 1.0936
Sydney 383060THIRLMERES. WarnefordL Jamieson1.0447
Sydney 387600UTOPIAJohnMessenger1.1140

Results by : TopYacht Software